Posečení stráně Dědovobdobí 05 / 2016

Posečení stráně Dědov

Náplň práce

Sekáni zahrady ve stráni, vykácení náletových dřevin.

Další fotky..

Ukázky z provedené akce

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39